Távleolvasási rendszerek rendelkezésre állási mutatószáma

A távleolvasási rendszer üzembiztonságát a gáznapi mennyiségi adatok rendelkezésre állására vonatkozó mutatószáma. A mutatószám éves rendelkezésre állást mutat, mely minden gázév elején kerül kiszámításra és publikálásra az ÜKSZ 3.1.9.4 (d) pontja alapján.
Számítása: (Z-T)/Z, ahol

Z: A vizsgálatot megelőző 365 napi Zt értékek összege.
Zt: Az elszámolás szempontjából releváns távadatátviteli eszközök darabszáma az adott t gáznapon.
T: A vizsgálatot megelőző 365 napi Tt értékek összege.
Tt: A kieső távadatátviteli eszközök darabszáma az adott t gáznapon. Kieső távadatátviteli eszköznek minősül minden olyan távleolvasási eszköz, amelyek esetében az előző gáznapra vonatkozó órai adatok nem állnak rendelkezésre a napi allokálás elvégéséhez.

Társaságunk elosztási területén a távleolvasási rendszerek rendelkezésre álló mutatószáma a 2017/2018-es gázévben az alábbiak szerint alakult:

Z: 2 006 902 db.
T: 34 213 db.

Távleolvasási rendszerek rendelkezésre állási mutatószáma a 2018/19-es gázévben: 98,295%