Földgáz fogyasztásmérő mérőállás bejelentés adatkezelési nyilatkozat és a tájékoztató

Amennyiben a földgázelosztás biztosításával, az elosztói tevékenység végzésével összefüggő kapcsolattartás egyszerűbb és gyorsabb biztosítása érdekében e-mail címét és/vagy telefonszámát önkéntesen meg kívánja adni földgázelosztója (az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft./az MVM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.) részére, ezt az alábbiak szerint teheti meg.

Kérjük előzetesen olvassa el a földgázelosztás biztosítása, a csatlakozási-, és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásunkat, melyet földgázelosztója https://www.nemzetikozmuvek.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok oldalon elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatójában talál meg. A kapcsolattartási adatok kezelésére vonatkozó speciális tájékoztatást a Tájékoztató 12. pontjában találja.

Az alábbiakban megadott kapcsolattartási adatait az Ön hozzájárulása alapján földgázelosztója különösen a mérőállásokkal kapcsolatos ügyintézés, adategyeztetés, időpontegyeztetés (mérő hitelesítési csere, mérőhelyi munka időpontja stb.), illetve az Önnel szükségessé váló egyéb egyeztetések, az elosztó Üzletszabályzatában, az Önnel megkötött szerződés(ek)ben meghatározott ügyek  gyors lebonyolítása céljából kívánja használni. Ön döntése szerint megadhatja külön a telefonszámát vagy e-mail címét, de mindkét személyes adatát együtt is.

Az alább megadott személyes adatait az ön hozzájárulása alapján kezeljük. Ezen hozzájárulását a az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (06 1 474 9911) / az MVM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. (0696 616-316, 0620 615-66-66, 0630 640-66-66, 0670 640-66-66) elérhetőségen bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az alább megadott személyes adatait haladéktalanul töröljük.

Az igénybejelentő, felhasználó, fizető vagy ezek képviseletére jogosult természetes személy, az alábbi személyes adatait megadó természetes személy nyilatkozata:

A fentiek szerinti tájékoztatás és a fentiekben hivatkozott Adatkezelési Tájékoztató megismerését követően alábbi személyes adatom vagy adataim alábbiak szerinti  önkéntes megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft./az MVM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. alább megadott kapcsolattartási személyes adatomat vagy adataimat jelen hozzájárulásom visszavonásáig a velem való kapcsolattartás céljából kezelje. Tudomással bírok arról, hogy ezen adatkezeléshez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom.